Arbetslag årskurs 1

Arbetslagsledare: Maria Mattilla Palmgren
8 personer ingår i arbetslag årskurs 1, klasslärarna för klass 1A och 1B, fritidspedagoger och barnskötare på fritidshemmet Mittgården.

Dela:
Kategorier: