Arbetslag årskurs 2

Arbetslagsledare: Katarina Marklund

8 personer ingår i arbetslag årskurs 2; klasslärarna för 2A och 2B, fritidspedagoger och barnskötare på fritidshemmet Storgården.

Dela:
Kategorier: