Arbetslag årskurs 3

Arbetslagledare: Jenny Collstedt

8 personer ingår i arbetslag årskurs 3; klasslärarna för 3A och 3B samt fritidspedagoger och barnskötare från fritidshemmet Storgården.

Dela:
Kategorier: