Arbetslag förskoleklass

Arbetslagsledare: Kenneth Thosteman

Vi är 9 personer som är med i arbetslag förskoleklass. Arbetslaget består av psykolog, förskoleklasslärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vi har två förskoleklasser, Stjärnan och Skattkammaren. Båda klasserna finns på Drottninggatan 79.

Dela: