Arbetslagen

Vi har fem arbetslag i skolan.  I arbetslagen arbetar lärare, fritidspedagoger och barnskötare tillsammans för  elevens "hela dag".

  • Förskoleklasserna
  • Årskurs 1
  • Årskurs 2
  • Årskurs 3
  • Mellanstadiet
Dela:
Kategorier: