Årskurs 4

Vi har 3 klasser. Klass 4A, 4B och 4C.

Klass 4A

Klassföreståndare: Ann Ericsson

Vårt klassrum ligger på våning 4. I klassen är vi 9 flickor och 12 pojkar.

Klass 4C

Klassföreståndare: Charlotte Ribbing

Vårt klassrum finns på våning 5. I klassen 11 flickor och 10 pojkar.

Klass 4B

Klassföreståndare: Jakob Ödin Fagerlund

Vårt klassrum ligger på våning 4. I klassen har vi 7 flickor och 16 pojkar.