Förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb

Här har ni kontaktuppgifterna till våra förskoleklasser, fritidshem och fritidsklubb.

Förskoleklassen Skattkammaren (fritidshemmet Drottninggården)

Drottninggatan 79, 111 60 Stockholm

Telefon: 08 - 508 441 92

Mobil: 076 - 124 41 92

Förskoleklassen Stjärnan (fritidshemmet Drottninggården)

Drottninggatan 79, 111 60 Stockholm

Telefon: 08 - 508 441 93

Mobil: 076 - 124 41 93

Fritidsklubben Norrgården

Kungstensgatan 65, 113 29 Stockholm

Telefon: 08 - 508 441 89

Mobil: 076 - 124 41 89

Fritidshemmet Sörgården

Västmannagatan 27, 113 25 Stockholm

Telefon: 08 - 508 441 90

Mobil: 076 - 124 41 90

Fritidshemmet Mittgården

Västmannagatan 29, 113 25 Stockholm

Mobil: 076 - 124 41 94 och 

076 - 129 27 07

Fritidshemmet Storgården

Dalagatan 18, 113 24 Stockholm

Telefon: 08 - 508 441 91

Mobil: 076 - 124 41 91

 

Dela: