Information om lus

Allmän information:

Löss är 2-3 mm långa och grågula. Äggen är ca 1 mm och sitter fastklistrade på hårstråna nära hårbotten.
Löss smittar genom den värmebrygga som uppstår vid direkt kontakt, hår-mot-hår. Löss kan inte hoppa eller flyga och dör inom ett dygn utanför hårbotten. En frisk lus lämnar inte frivilligt håret. Löss överför inte bakterier eller virus.
Risken för smitta genom kammar, mössor och andra föremål är liten. Sanering av möbler och leksaker behövs inte!
Vanligast hos barn men kan drabba alla.
Löss har inget samband med dålig hygien och trivs lika bra i rent hår.

Symtom:
Klåda i hårbotten.
Rivsår i huvudet. Kan orsaka eksemliknande förändringar, speciellt i nacken.
Många smittade har inga symtom!

Åtgärd:

Undersök hela familjen/klassen/gruppen och behandla endast de personer som är smittade. Fortsätt att kontroll- kamma icke smittade personer i ytterligare 2 veckor.  Smittade barn behöver inte skickas hem under skoldagen men ska behandlas innan de återkommer till skolan.
Kontaktspårning viktig. Informera alla som kan vara smittade.

Luskamning för upptäckt, helst en gång i vecka eller så ofta man kan. Lättare med balsam i vått hår. Den åtgärden skulle minska problemen väsentligt.

Viktigt att betona :
Behandling med läkemedel i förebyggande syfte bör inte förekomma eftersom det troligen ökar risken för resistensutveckling.
Tveksamt att behandla förebyggande även med medicintekniska produkter. Kan inge falsk trygghet och medföra att man inte kontrollerar barnen med luskam i lika stor utsträckning som rekommenderas. Det är inte heller känt om långvarig användning medför risker.

Kamning är också en behandlingsmetod i sig. Den kräver dock att man är noggrann och kammar varannan dag under 14 dagar.

Förstahandspreparat är medicintekniska produkter som består av silikonolja (dimetikon) och/eller växtoljor. Dessa fungerar mekaniskt och resistens kan inte utvecklas. Exempel på preparat är Hedrin, Paranix och Nyda.
Andrahandspreparat är Tenutex (bensylbensoat och disulfiram).
Tredjehandspreparat , läkemedel med malation(Prioderm) i kutan lösning.
Fjärdehandspreparat, malation(Prioderm) eller permetrin(Nix) i schampoberedning.

Luskamma dagen efter behandlingen för att kontrollera om den haft effekt. Om levande löss hittas efter behandlingen är den vanligaste orsaken är att behandlingen inte är korrekt genomförd. Det kan också bero på ny smitta.
Upprepa behandlingen efter 1 vecka – då har de ägg som överlevde första behandlingen kläckts.
Luskamma varannan dag i 2 veckor efter den sista behandlingen för att vara säker på att alla löss är borta.

 

Med vänlig hälsning

Farhang Fahimi

Skolhälsovården

Lilla Adolf Fredriks skola

Dela: