Om skolan

Lilla Adolf Fredriks skola är en kommunal innerstadsskola. För närvarande är skolan tvåparallellig F - åk 3 och åk 5 samt treparallellig åk 4. I skolan har vi ca 350  elever inskrivna och 50-tal personer anställda. Skolans huvudadress är Dalagatan 18. Klasser åk 1-5 samt fritidshemmet Storgården ligger i huvudbyggnaden på Dalagatan. Våra förskoleklasser och övriga fritidshem ligger i externa lokaler på adresser i kvarteren i skolans närhet, likaså fritidsklubben Norrgården. Skolans slöjdundervisning äger rum på Observatorielundens skola och Gustav Vasa skola.