Skolinspektionen

Den 30 maj gjorde Skolinspektionen ett besök hos oss. Detta besök ledde fram till en rapport om skolan samt ett brev till alla vårdnadshavare. Brevet och rapporten finns att ladda ner som pdf filer längre ner till höger.

Vi får kritik på två områden. Det gäller Likabehandlingsplanen och rapporteringen av upplevda kränkningar. Vi har redan åtgärdat detta och ska nu ha en skola som Skolinspektionen ska kunna godkänna. Det kändes glädjande att vårt övriga arbete på skolan har fått Skolinspektionens gillande, men detta innebär inte att vi slår oss till ro med övrig utveckling. Vi fortsätter vårt arbete för att skapa en skola som ska vara bästa möjliga skola för varje elev och att vi ska fortsätta att vara en plats för ”Det goda mötet”.

Janne Lindelöw

Rektor

Dela: