Styrdokument

Skolan styrs av olika dokument. Från skolllagen till de lokala planerna. Här kan ni se dels genom länkar och dels genom dokumentena vad vi arbetar efter på vår skola.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

Förordningar

Det finns många olika förordningar som rör skolväsendet, till exempel förordningar som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av regeringen och ska följas.

Föreskrifter

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område.

Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Ovanstående texter är tagna från Skolverkets hemsida med länkar till de olika regelverken där ni kan läsa mer om dem.

Lokala styrdokument

Andra styrdokument som vi arbetar efter är skolans arbetsplan, kvalitetsredovisning, krisplan och likabehandlingsplan. De finns att ladda ner här på sidan.

 

Dela:
Kategorier: