Trivselregler och konsekvenstrappan

Varje läsår skickar vi hem  de trivselregler vi har på skolan till er föräldrar. Vi ber föräldrar att läsa upp pappret hemma tillsammans med deras barn. Dokumentet skrivs sedan under av föräldrar och elever och talongen lämnas in till skolan. 

För att alla ska trivas och för att vi ska få god arbetsro på skolan:

  • är jag utomhus på rasterna och håller mig inom skolans område
  • kommer jag i tid till lektionerna
  • är jag en schysst kompis och låter alla som vill vara med och leka
  • håller jag ordning på mina egna och skolans saker inne i klassrummen, på fritids, i korridorer och övriga skolutrymmen
  • lyssnar jag på tillsägelser från skolans personal
  • lämnar jag in min mobiltelefon till läraren i början på skoldagen
  • använder jag inte saker som kan skada andra
  • tar jag hänsyn och lyssnar på mina kompisar och alla vuxna
  • har jag läst igenom den konsekvenstrappa som finns

I samband med detta har vi tagit fram en konsekvenstrappa. Detta dokument berättar hur vi agerar i de fall eleverna inte följer det som gäller på skolan. Vid större överträdelser eller när regler trots flera tillsägelser bryts så kommer vi att agera på följande sätt i stegrad ordning ifall respektive steg inte räcker. Vid grova överträdelser kan konsekvenstrappans samtliga steg träda i kraft direkt. Både trivselregler och konsekvenstrappan finns att hitta på undermenyn här på sidan.

Dela: