Trygghetsteamet

TT (Trygghetsteamet) ansvarar för att alla former av kränkande behandling och trakasserier bearbetas och att nödvändiga åtgärder vidtas. Trygghetsteamet representeras av specialpedagoger samt lärare och fritidspersonal vilka har möten en gång/vecka.

Trygghetsteamets handlingsplan

Mål: Att stoppa kränkande behandling och mobbning så fort som möjligt.När trygghetsteamet får anmälan om misstänkt kränkande behandling eller mobbning skaffar sig teamet information om den misstänkta kränkningen eller mobbningen. Det sker genom enskilda samtal med den kränkta/mobbade och den eller de som kränker/mobbar.

Efter ca en vecka har trygghetsteamet uppföljande samtal med de inblandade.
Föräldrarna till alla inblandade informeras direkt efter det första samtalet. Trygghetsteamets arbete dokumenteras och skolledningen informeras fortlöpande.

Trygghetsteamets deltagare:

  • Emilia Avander, Kurator

  • Sofia Fredriksson, Lärare

  • Ulrica Bäcklin, Speciallärare

  • Bibbie Ydrefors, Fritidspedagog

  • Mikael Trulson, Barnskötare

  • Olle Rehnqvist, Lärare

 

Dela:
Kategorier: