Välkommen till Lilla Adolf Fredriks skola!

Lilla Adolf Fredriks skola är en innerstadskola mitt i Stockholm. Här går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har för närvarande 15 klasser. Skolbyggnaden ligger på Dalagatan 18. Vi har förskoleklasser och fritidshem på externa lokaler på närliggande adresser.

Nyheter

Informationsträff 30/1 för vårdnadshavare i blivande F-klass

30/1 är vårdnadshavare till barn som ska börja i Förskoleklass HT19 välkomna till informationsträff i Lilla Adolf Fredriks skolas aula kl.18.00.

Aulan finner ni en trappa rakt ner från huvudentrén. 

Välkomna!

Digitalisering och IKT

Vi är inne i ett intensivt utvecklingsarbete med satsningar på lärande med hjälp av digitala verktyg.