Välkommen till Lilla Adolf Fredriks skola!

Lilla Adolf Fredriks skola är en innerstadskola mitt i Stockholm. Här går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har för närvarande 14 klasser. Skolbyggnaden ligger på Dalagatan 18. Vi har förskoleklasser och fritidshem i externa lokaler på närliggande adresser.

Nyheter

Digitalisering och IKT

Vi är inne i ett intensivt utvecklingsarbete med satsningar på lärande med hjälp av digitala verktyg.

Antagningsbesked för Förskoleklass 2020/2021

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till. Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars. Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar.

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

Om du har frågor rörande ditt barns skolplacering var kod kontakta Kundcenter: 08 508 00 508
Vill du söka plats på en annan skola behöver du fylla i blanketten för ansökan utanför skolvalsperiod
 
Utifall någon av de antagna tackar NEJ till sin plats så handlägger vi de ansökningar som kommer in utifrån stadens urvalsgrunder.
 

Vi kommer tidigast att kunna höra av oss i slutet av april om det finns lediga platser.