Arbetslag årskurs 1

I årskurs 1 ingår klasslärarna för klass 1A och1B samt fritidspedagoger och barnskötare på fritidshemmet Storgården.

Dela:
Kategorier: