Förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb

Här finns kontaktuppgifter till våra förskoleklasser, fritidshem och fritidsklubb.

Förskoleklassen Skattkammaren (fritidshemmet Drottninggården)

Drottninggatan 79, 111 60 Stockholm

Telefon: 08-508 44 192

Mobil: 076-12 44 195

Förskoleklassen Stjärnan (fritidshemmet Drottninggården)

Drottninggatan 79, 111 60 Stockholm

Telefon: 08-508 44 204

Mobil: 076-12 44 193

Fritidsklubben Norrgården

Kungstensgatan 65, 113 29 Stockholm

Telefon: 08-508 44 189

Mobil: 076-12 44 189

Fritidshemmet Sörgården

Västmannagatan 27, 113 25 Stockholm

Telefon: 08-508 44 190

Mobil: 076-12 44 190

Fritidshemmet Mittgården

Västmannagatan 29, 113 25 Stockholm

Mobil: 076-12 44 194

076-12 44 194

Fritidshemmet Storgården

Dalagatan 18, 113 24 Stockholm

Telefon: 08-508 44 191

Mobil: 076-12 44 191

 

Dela: