Information kring Skolwebben

Skolwebben är grundskolornas kommunikationsplattform där du bl a kan:

- Ta del av ditt barns frånvarorapport samt själv anmäla ditt barns frånvaro
- Ta del av ditt barns skriftliga omdömen i anslutning till utvecklingssamtalet

För vissa av er är det möjligt att läraren också kommer att använda sig av Skolwebben för information och för att ni ska kunna boka utvecklingssamtal.

Ett ytterligare steg i och med att ni vårdnadshavare har möjlighet att logga in i Skolwebben är att vi uppmanar er att från och med detta datum anmäla elevs frånvaro via SMS till specifikt nummer eller via appen ”Anmäl frånvaro”. Detta är ett vidare led i att underlätta lärares administrativa arbetsbörda samt är även tänkt att underlätta för er som vårdnadshavare.

Här loggar ni in på Stockholm skolwebb.

För att du som förälder till elev i Stockholms grundskola ska kunna logga in i Stockholm Skolwebb behöver du en E-legitimation eller Bank-ID. Det får du av din bank, Telia eller Posten. Vid problem med inloggning, se följande länk:
http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Inloggning-till-e-tjanster/

Supportguide för Skolwebben för dig som vårdnadshavare hittar du på följande länk: http://www.supportguider.stockholm.se/Search

 

Support

Staden samlar all kundservice på Kontaktcenter Stockholm, dem kontaktar du för att få hjälp med bl.a. Stockholm Skolwebb.
Kontaktcenter Stockholm lotsar rätt, svarar på tekniska frågor.
Telefon 08-508 00 508
e-post: e-support@stockholm.se

Mer information kring hur du praktiskt går tillväga hittar du i de relaterade dokumenten här på sidan.

Dela: