Lilla Adolf Fredriks skolas fritidsverksamhet

Välkommen till våra fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmen ligger i externa lokaler på adresser i skolans direkta närhet. Skolan har 4 fritidshem. Varje fritidshem ingår i ett arbetslag runt elever i förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3. Efter årskurs 3 erbjuds barnen medlemskap på fritidsklubben som är en öppen verksamhet. Fritidsklubben ingår i arbetslaget runt elever i åk 4 och 5.
Samarbetet i arbetslagen är viktigt för att kunskapen om varje barn ska finnas kvar i arbetslaget inför övergångar mellan olika verksamheter och i kontakt med föräldrar. Verksamheten på fritidshemmen är målstyrd i den meningen att planeringen, både den veckovisa och den dagliga följs upp och utvärderas .

Fritidshemmens verksamhet omfattas av läroplanen, Lgr-11. Samverkan mellan fritidshem och skola skall enligt läroplanen finnas och den skall berikas av de olika yrkesgruppernas kompetens. Fritidsverksamhetens uppdrag finns beskrivet i Skolverkets ”Allmänna råd för fritidshem”. Inspektion av verksamheten sker gemensamt med hela skolverksamheten både av inspektörer från utbildningsförvaltningen och skolverket.

Plan för fritidsverksamheten

Vi en övergripande arbetsplan för skolans fritidsverksamhet där vi beskriver vision, uppdrag, metod och lärandemål. Ni kan ladda ner det här på sidan och läsa mer om arbetsplanen.

 

Om ni är intresserade av att veta mer om de olika fritidshemmen och fritidsklubben så finns mer information på varje fritidshems hemsida.