Skolavslutning 2017

Årets skolavslutning i Adolf Fredriks kyrka börjar kl.12.30.

På morgonen är alla klasser i sina respektive klassrum och har aktiviteter enligt separat utskick i veckobrev.

Vi går från skolgården kl.12.00

På grund av utrymmesskäl så kan bara en vuxen per barn närvara i kyrkan.

Denna dag är fritidshemmen stängda.

Dela:
Kategorier: