Om skolan

Lilla Adolf Fredriks skola hette från början Åhlinska skolan och startades som flickskola år 1847 av Karin Åhlin. Åhlinska skolan har haft flera adresser men har sedan år 1908 haft adressen Dalagatan 18.

Lilla Adolf Fredriks skola är idag en kommunal innerstadsskola med knappt 400  elever placerade i 15 klasser i årskurserna F-6.

Till skolan hör även 5 fritidshem. 4 av dessa är placerade i externa lokaler i direkt närhet till skolans huvudbyggnad. Den enda lokalen som inte är i direkt närhet är  förskoleklassernas fritidshem som på eftermiddagarna går under namnet Drottninggården. Namnet är hämtat efter förskoleklassernas lokaler som ligger på Drottninggatan 76.