Slöjd

Välkomna till slöjden!

Vi har våra slöjdlektioner på Observatorielundens skola och Gustav Vasa skola.

Vi arbetar efter läroplanens kunskapskrav. Ofta ingår i arbetet att lära sig en arbetsprocess som innebär att börja med att göra en skiss, planera sitt arbete, hitta en lämplig arbetsbeskrivning, genomföra sitt arbete med en lämplig teknik och att sedan utvärdera hur det gick.

Dela:
Kategorier: